برای گسترش کسب کار اینترنتی از چه شبکه های اجتماعی استفاده کنیم؟؟

این سوال خیلی از مشتری و کابران است که خیلی ذهنشان را مشغول کرده است

  1. فیسبوک
  2. توییتر
  3. اینستاگرام
  4. تلگرام

این چهار شبکه اجتماعی پر بازدید ترین شبکه های اینترنتی هستند و اکثر مردم دنیا در این شبکه ها حضور دارند

و بهتر است شما از این شبکه های اجتماعی استفده کنید